ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ - ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!
На главную
Карта сайта
Обратная связь
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ
Ваш E-Mail:

Загальна інформація про GMAT

GMAT

GMAT (Graduate Management Admission Test)

GMAT являє собою загальноосвітній тест, що виявляє математичні, вербальні й аналітичні здібності кандидатів у бізнеси-школи. Тест проводиться англійською мовою і, відповідно, вимагає дуже гарного рівня її знання. GMAT був створений з метою допомогти бізнесам-школам оцінювати рівень знань і підготовки абітурієнтів. Більш того, проводяться цілі наукові дослідження, що дозволяють пов'язувати результат тестуз прогнозованою академічною успішністю майбутнього студента на першому році навчання.

Більше ніж 850 бізнесів-шкіл жадають від своїх абітурієнтів обов'язкового проходження даного тесту. За бажанням, GMAT можна здавати не більше п'ятиразів у дванадцять місяців і не частіше чимраз на місяць. У плату за іспит входить відправлення результатів тесту в будь-які 5 бізнес-шкіл, у які Ви плануєте вступати. Направлення результатів до більшої кількості шкіл буде вимагати додаткової оплати. Назви 5 бізнесів-шкіл перелічуються під час здачі іспиту, інформацію з іншим цікавлячим Вас школам варто відправляти по факсу в ETS (Educational Testing Service). У тому випадку, якщо результат першої здачі вас не задовільнив і Ви почали спроби його поліпшення шляхом перездачі, пам'ятайте, що школи одержують результати трьох останніх тестів. Різні школи дотримуються різної політики у виборі результатів для розгляду: одні розглядають останні результати, інші - кращі результати (таких більшість), треті - середній бал. Звичайно бізнес-школи надають інформацію про середній бал прийнятих студентів. Згідно даним журналу U.S. News and World Report, середній бал по GMAT у кращих бізнесах-школах такий: Stanford - 722, Chicago - 695, MIT - 690, Harvard - 689, Northwestern - 685, Wharton - 685, Darden - 685, Yale - 682, Michigan - 672, Texas - 660, Rochester - 637.

Вступ

Ціль тесту GMAT

GMAT - Graduate Management Admission Test призначений для того, щоб приймальна комісія, консультанти і самі абітурієнти змогли оцінити свої знання, необхідні їм для вивчення менеджменту і ведення бізнесу на більш складному рівні. Варто врахувати, що крім результату GMAT приймальня комісія враховує також середній бал GPA, досвід роботи, рекомендаційні листи й есе абітурієнта.

Хто складає питання до GMAT?

Тест GMAT підготовлений Educational Test Service (ETS) разом з Graduate Management Admission Council (GMAC). ETS постійно проводить дослідження, спрямовані на поліпшення тесту. Розробкою основних принципів, стандартів і методики проведення тесту для бізнесів-шкіл, а також наданням випускникам усієїнеобхідної інформації про вступ, займається GMAC. До складу GMAC входять представники більш ніж 100 бізнес-шкіл.

Необхідно чи здавати GMAT для надходження в бізнес-школу?

Приблизно в 850-ти бізнесах-школах в усьому світі для вступу необхідно здавати GMAT. Ще близько 450 шкіл розглядають (але не вимагають) результати GMAT при подачі документів. Умови вступу в такі школи не відрізняються складністю, чи ж школи перебувають за межами США.

Структура тесту GMAT CAT (Computer Adaptive Test)

Вступна частина (перевірка комп'ютерної грамотності)
Analytical Writing Assessment (написання есе) 60 хвилин
Analysis of an Issue (1 тема, 30 хвилин)*
Analysis of an Argument (1 тема, 30 хвилин)*
5-хвилиннаперерва (за бажанням)
Quantitative Section (математична секція) 75 хвилин **
Problem Solving (24 питання)
Data Sufficiency (13-14 питань)
Всего 37 питань (за 28 з яких ви одержуєте бали, а 9 - є експериментальними і не оцінюються)***
5-хвилинна перерва (за бажанням)
Verbal Section (вербальна секція) 75 хвилин**
Critical Reasoning (14-15 питань)
Sentence Correction (14-15 питань)
Reading Comprehension (4 частини, 12-14 питань)
Всього 41 питання (30 з них оцінюються, а 11 - є експериментальними і не оцінюються)***

 

Час, відведений на тест: 3 години 20 хвилин

* Завдання секції Analytical Writing Assessment можуть йти в будь-якій послідовності.

** Математична і вербальна секції можуть йти в будь-якій послідовності, а питання на різні теми розподілені в кожній секції в довільному порядку.

*** Експериментальних питань може бути 9 у математичній секції і 11 у вербальній, чи по 10 у кожній із секцій, але в будь-якому випадку, загальна кількість таких питань - 20.

Під час іспиту дозволяється:

Користатися чернетками (по закінченню іспиту всі чернетки здаються)

Користатися олівцем
Користатися годинником (що не видає звуків). Однак під час виконання тесту GMAT CAT інтерфейс програми припускає відлік часу, що залишився до виконання кожної секції, і вам необов'язково приносити із собою годинник.
Програма CAT створена таким чином, що буде неможливо повернутися до питання, на який ви уже відповіли.
Якщо ви закінчили відповідати на питання однієї секції, а час, відведений на неї ще не минув, ви можете відразу ж приступати до наступної, вибравши NEXT SECTION.
Перевірка комп'ютерної грамотності

Перш ніж ви почнете виконувати тест на час, ви отримаєте всю необхідну інформацію про те, як користуватися комп'ютером для того, щоб виконати цей тест. А саме, вас навчать:

користуватися мишкою,
переміщати сторінку за допомогою лінійки прокручування,
вибирати або змінювати відповідь на питання,
підтверджувати відповідь на питання,
переходити до наступного питання,
використовувати текстовий редактор (для виконання Analytical Writing Assessment),
користатися допомогою online,
знаходити інформацію по виконанню тієїчи іншої частини тесту.
Під час роботи з комп'ютером ви зможете спробувати відповісти на пробні питання на ваш вибір. Також перш, ніж вас допустять до тесту, вам потрібно буде продемонструвати, що ви цілком освоїли усі вищезгадані дії.

Дві секції есе (30 хвилин кожна)

У тесті GMAT секція Analytical Writing Assessment (два завдання по 30 хвилин) завжди йде перед математичною і вербальною секціями.

Analysis of an Issue

У цій секції тесту перевіряється ваша грамотність, а також здатність переконливо висловлюватися по спірномупитанню, погодившись зоднієї зі сторін. Вам приділяється 30 хвилин для написання есе на задану тему, щоскладається з 1-2 речень. Ви не зможете вибрати тему самостійно, за вас це зробить комп'ютер.

Analysis of an Argument

Дана секція тесту розроблена з метою перевірки вашої грамотності, уміння логічно обґрунтовувати свою думку і робити висновки. У вас буде 30 хвилин для того, щоб дати оцінку приведеної ситуації ( що займає приблизно абзац). Висловіть вашу думку з приводу даного твердження з погляду логіки і переконливості приведеногоприклада. Ви також не зможете вибирати питання самі.

Як вибираються теми

Комп'ютер довільно вибере два питання з 280 можливих (всього 140 питань по кожній із секцій - Analysis of an Issue і Analysis of an Argument). ETS опублікувала всі 280 питань на сайті www.gmac.com.

Підготовка до відповіді і ведення записів

У вас будуть чернетки, де ви зможете накидати план і зробити позначки. Але відповідати на питання ви повинні за допомогою комп'ютера, використовуючи убудований редактор GMAT CAT. Відповіді, написані від руки, не приймаються.

Як оцінюються ваші відповіді?

Оцінку вашим відповідям дають викладачі коледжів і університетів, більшість з який спеціалізуються в області англійської мови. Issue essay буде оцінювати один викладач, а Argument essay - іншої. Ваші роботи будуть оцінюватися по чотирьох критеріях:

Зміст (здатністьприводити переконливі аргументи і робити обґрунтовані висновки на основі логіки і приведених фактів)

Форма (здатність викладати свою думку зв'язно, чітко і логічно правильно)
Мова (знання англійської мови: стиль мови, використання слів і словниковий запас)
Граматика (знання правил Standard Written English, включаючи граматику і синтаксис, тобто уміння правильне побудувати речення)
Викладачі оцінюють ваші есе незалежно друг від друга. На підставі вищевикладених критеріїв кожен викладач виставить вам оцінку від 0 до 6 балів. Критерії, використовувані викладачами, розроблені ETS. А ваша оцінка буде являти собою середнє арифметичне двох балів, отриманих за кожне есе. Якщо виходить дробове число (наприклад, 4.1 чи 4.4), то воно округляється.

Кожне ваше есе буде оцінюватися і комп'ютером (програма E-rater), включаючи граматичну перевірку, синтаксис, стиль мови, діалект, орфографію і пунктуацію - усі, крім змісту. Якщо різниця між оцінкою викладачів і оцінкою, зробленої комп'ютером, буде більше одного бала, то ваше есе буде перевірений ще раз іншим викладачем, і остаточна оцінка буде середнімарифметичним оцінок, зроблених усіма викладачами.

Математична секція (75 хвилин)

Метою даної секції є перевірка ваших математичних здібностей при рішенні арифметичних, алгебраїчних задач, а також ваші здібності розуміти й інтерпретувати графічні дані. Математична секція GMAT містить у собі наступні теми:

арифметичні операції (arithmetical operations),
числові прямі і розташування чисел у порядку зростання (the number line and ordering),
цілі числа, множники і кратні числа (integers, factors and multiples),
десяткові числа, відсотки і пропорції (decimals, percentages, and ratios),
ступені і квадратні корені (exponents and square roots),
середня арифметичне, медіана, мода, інтервал значень і середньоквадратичне відхилення (arithmetic mean, median, mode, range, and standard deviation),
операції з перемінними (operations on variables),
алгебраїчні рівняння (algebraic equations),
алгебраїчні нерівності (algebraic inequalities),
геометрія (включаючи координатну геометрію) - geometry (including coordinate geometry).
У тест GMAT включений початковий курс алгебри і геометрії, які вивчаються в середній школі, а також комбінаторика і теорія імовірності.

Математична секція містить завдання двох типів - Problem Solving і Data Sufficiency.

На Problem Solving відведено 23-24 питання. У цьому завданні ви повинні вибрати правильну відповідь з 5 можливих, вирішивши рівняння.

На Data Sufficiency приділяється 13-14 питань. У кожній задачіData Sufficiencyміститься питання і дві відповіді (під номером 1 і 2). Ви повинні проаналізувати обидві відповіді, щоб визначити чи досить цих даних для відповіді на питання.

Задачі типу Data Sufficiency ідуть упереміш із задачами Problem Solving приблизно в такій послідовності (майте на увазі, що послідовність задач на іспиті може бути небагато інший):
Питання 1-2, 8-13, 15, 17-21, 28-34, 36-37 - Problem Solving
Питання з 3-7,14, 16, 22-27, 35 - Data Sufficiency

Перед тим, як почати виконання математичної секції на вашому екрані з'являться інструкції, що ви зможете прочитати в будь-який час, ще раз кликнувши на HELP. (Увага: час, відведений вам на математичну секцію, буде відраховуватися з того моменту, як з'явиться інструкція, тому як найшвидше приступайте до питань).

Вербальна секція (75 хвилин)

Вербальна секція містить у собі питання трьох типів:

Sentence correction (Виправлення помилок у реченнях) 14-15 питань.
У цій секції перевіряється ваше володіння англійською мовою, зокрема граматики, стилю мови і синтаксису в рамках стандартної письмової англійської мови.

Reading Comprehension (Розуміння прочитаного тексту) 12-13 питань.
У цій секції перевіряється ваше уміння уважно прочитати текст, визначити взаємозв'язок між прочитаними уривками і зробити правильні висновки на основі прочитаного. Питання представлені у виді чотирьох окремих блоків (по 3 чи 4 питання в кожному). Усі питання одного блокувідносяться до окремої частини тексту. У кожному уривку від 150 до 300 слів. Тексти для тесту GMAT, як правило, відносяться до різних областей науки, культури, філософії і юриспруденції.

Critical Reasoning (Логічні висновки) 14-15 питань.
У цій секції перевіряється ваше уміння зрозуміти, осмислити проблему і привести логічно обґрунтовані висновки з приводу запропонованої проблеми.

Питання даних трьох типів звичайно представлені в тесті в наступній послідовності:
Питання 1-3, 9, 12-14, 22-24, 27, 34-35, 41 відносяться до Sentence Correction
Питання 4-5, 10-11, 18-21, 25-26, 31-33, 36, 40 відносяться до Critical Reasoning
Питання 6-8, 15-17, 28-30, 37-39 відносяться до Reading Comprehension

Перед тим, як почати виконання вербальної секції на вашому екрані з'являться інструкції, які ви зможете прочитати в будь-який час, ще раз кликнувши на HELP. (Увага: час, що відведений вам на вербальну секцію, буде відраховуватися з того моменту, як з'явиться інструкція, тому якомога швидше переходьте до питань).
Як тільки ви приступите до відповіді на питання наступного типу, інструкція з виконання саме цього завдання з'явиться на вашому екрані знову.

Дві 5-хвилинні перерви

Комп'ютерний тест GMAT CAT(Computer Adaptive Test) передбачає дві короткі (до 5 хвилин) перерви. Першу ви зможете зробити відразу ж після написання обох секцій AWA, а другу - після того, як виконаєте першу секцію multiple choice. Годинник буде продовжувати відраховувати час, відведений на тест, тому після закінчення 5 хвилин автоматично почнеться наступна секція. Якщо пауза між відповідями занадто затяглася, то після попередження програма буде закрита, не зберігши ні відповіді на питання, ні отримані вами бали.

Що потрібно зробити після написання тесту

Після написання всіх чотирьох спланованих за часом секцій GMAT, на екрані ви побачите наступні питання:
1. Чи хочете ви зараз одержати неофіційні результати тесту (крім балів за секцію AWA)? Пам'ятайте, що якщо ви захочетедовідатися свої результати відразу, ви втрачаєте право анулювати ці результати.
2. У які школи ви хотіли б відіслати результати вашого тесту (ви побачите повний список бізнесів-шкіл)?
3. Також вам будуть задані кілька питань про самого абітурієнта (ця інформація необхідна ETS для удосконалювання тесту).

Після того, як ви написали тест, відповідно до вимог вам доведеться здати чернетки й олівці, якими ви користалися.

Структура

Структура


Тест GMAT є computer-adaptive, що не тільки означає, що проводиться він за допомогою комп'ютера, але ще і те, що комп'ютер дійсно пристосовується під рівень ваших знань із запитаннями, що здає. Перше питання кожної із секцій GMAT є питанням середньої складності. Тобто, по статистиці, приблизно половина абітурієнтів дають відповідь на нього правильно. Вибір наступного питання визначається вашими відповідями на попередні питання. Якщо на попередній питання була дана правильна відповідь, то наступне питання буде складніше, якщо неправильне, те простіше. Ви повинні відповідати на питання в тому порядку, у якому вони з'являються на екрані. Повертатися до питань чи змінювати відповіді не можна. Цим нова комп'ютерна версія тесту відрізняється від колишньої, котра виконувалася на папері, існувала до минулого року й у який була можливість переходу до будь-якого питання і повернення.

GMAT складається з чотирьох частин, на кожну з який приділяється визначена кількість часу:
- Вступної частини
- Кількісної (Quantitative) і Вербальної (Verbal) секцій
- Двох секцій Analytical Writing Assessment (AWA)
- Двох 5-ти хвилинних перерв.

Перші дві секції складаються з 30-хвилинного письмового завдання кожна; дві інші тривають по 75 хвилин і являють собою альтернативні питання (multiple-choice test).

Таким чином, абітурієнт проводить за тестом приблизно 5 годин, більшу частину часу він не має можливості розслабитися. Тільки один цей фактор ставить тест у розряд складних іспитів, перебороти яке без відповідної тривалої підготовки практично неможливо.

GMAT починається із секції AWA - Analytical Writing Assessment. Суть її складається в написанні 2 есе, теми яких вибираються комп'ютером. Теми розбиваються на два великих підрозділи - Analysis of an Issue і Analysis of an Argument. На написання кожного есе приділяється 30 хвилин. Більшість тем іспиту опубліковано на офіційному сайті GMAТ www.gmat.org. (AWA topics)

Потім, після необов'язкової 5-хвилинної перерви, починається кількісна секція GMAT (Quantitative Section). Вона представлена у виді альтернативних питань з 5 можливими відповідями на кожне. Секція містить 37 питань у двох форматах: Data Sufficiency і Problem Solving. У межах секції питання різних типів зустрічаються в довільному порядку. Математика практично не виходить за рамки вивченого в середній школі. Для виконання даної секції приділяється не більш 75 хвилин.

Після ще однієї необов'язкової перерви Ви приступаєте до вербальної секції (Verbal Section). Дана секція містить 41 питання в 3 форматах: Reading Comprehension, Sentence Correction і Critical Reasoning. Для виконання завдання приділяється максимум 75 хвилин. Дана секція перевіряє Ваші здібності розуміти й оцінювати те, що прочитано, і вміти розпізнавати основні правила стандартної англійської мови.

Секція
Кількість питань
Час

Вступна частина
-
40 хвилин

Analytical Writing Assessment (AWA)Analysis of an Issue
1 тема
30 хвилин

Analysis of an Argumente
1 тема
30 хвилин

(перерва)

5 хвилин

Кількісна секція
37
75 хвилин

(перерва)

5 хвилин

Вербальна секція
41
75 хвилин

Разом
-
4 - 4,5 години

 

 

GMAT CAT - особливості комп'ютеризованої версії тесту.

Все що необхідно знати про тест GMAT
GMAT CAT -особливості комп'ютеризованої версії тесту .
Секції GMAT. Analysis of an Issue и Analysis of an Argument.
Секції GMAT. Quantitative Section.
Секції GMAT. Verbal Section.

Тест GMAT, проведений на комп'ютері, дозволяє створювати неповторну послідовність питань для кожної людини, що здає тест. Система тестування задумана таким чином, що комп'ютер адаптується під рівень знань конкретного test-taker.

Кількісна (Quantitative) і вербальна (Verbal) секції тесту є так називаними "multiple-choice sections": після кожного питання йдуть 5 варіантів відповіді. Питання комп'ютер вибирає з величезного запасу. Причому, якщо ви правильно відповідаєте на запитання, то наступне буде складніше, якщо ваша відповідь невірна, то наступне питання буде легшим. А починається GMAT з питання середньої складності.

Що стосується двох есе в розділі Analytical Writing Assessment, те тут комп'ютер не адаптується під рівень знань абітурієнта, що здає, а просто вибирає навмання яку-небудь тему.

Мимоволі виникає питання: як відбувається оцінка знань, якщо в кожної людини свій варіант тесту? Треба відзначити, що питання оцінюються по-різному в залежності від ступеня складності. Оцінки в кількісній (Quantitative) і вербальної (Verbal) секціях базуються на трьох факторах:
На яку кількість питань ви дали правильну відповідь?
Рівень складності питань, на які ви відповіли правильно.
До якого типу відноситься питання, на які були дані правильні відповіді, і які навички потрібні для того, щоб правильно відповісти на дане запитання.

Таким чином, може вийти, що один студент, відповівши на меншу кількість питань, чим інший, набере в результаті більше балів (тому що його питання будуть більш важкими і зажадають більшечасу на відповідь). У випадку, якщо обоє студента правильно відповідають на рівну кількість однакових по складності питань, більше балів одержитьтой, чиї відповіді рівномірно розподілені по всіх секціях GMAT.

Що необхідно знати про комп'ютерну версію тесту GMAT

По-перше, ви не зможете пропускати питання і переходити до наступного, не відповівши на попередній. По-друге, неможливо буде повернутися до питання, на який ви уже відповіли. Такі особливості програми GMAT CAT. Ступінь складності наступних питань буде залежати від того, чи правильно ви відповіли на попередні. Помнете, програма не розрахована на повторення.

Чотири шкали оцінок GMAT CAT

Ваші бали складуть чотири шкали оцінок:
1. Кількісна секція (від 0 до 60 балів)
2. Вербальна секція (від 0 до 60 балів)
3. Загальний бал за виконані завдання (від 200 до 800 балів)
4. Analytical Writing Assessment (від 0 до 6 балів)

Загальний бал вираховується по особливій шкалі на основі оцінок за кількісну і вербальну секції. Після двох секцій Analytical Writing Assessment ви одержуєте також загальний бал. Есе оцінюються в такий спосіб:
1. Спочатку викладач, а потім комп'ютер (програма E-rater) виставляють оцінки по 6-бальній шкалі.
2. Якщо оцінка, виставлена комп'ютером, відрізняється від даної викладачем більше, ніж на один бал, то есе перевіряється ще раз, але вже іншим викладачем.
3. Оцінка за кожне есе являє собою середнє арифметичне двох оцінок (викладача і програми E-rater).
4. Загальний бал за обох есе - середнє арифметичне отриманих оцінок - округляється до цілого числа.

Викладачі оцінюють ваші есе, звертаючи увагу на:

Зміст: вашу здатність логічно мислити і переконливо викладати факти.
Структуру: вашу здатність послідовно і складно викладати свої думки.
Володіння мовою: правильне вживання слів і придатних за змістом виражень.
Знання граматики англійської мови і структури речень у відповідності зі стандартними нормами.
Пам'ятайте, що ваші есе перевіряють викладачі університетів і коледжів. Кожне есе буде перевірятися різними викладачами, жоден з який не буде знати оцінку, виставлену іншим.

Комп'ютерна програма E-rater оцінює граматику, синтаксис, використання слів івиражень, стиль, орфографію і пунктуацію. Єдине, що не може оцінити E-rater - це зміствашого есе.

Програма САТ підрахує бал для кожної секції, щоскладає з multiple-choice questions, незалежно від кількості питань, на які ви відповіли. Якщо ви не відповіли ні на одне питання, на екрані з'являться букви «NS» (no score). Якщо при написанні есе ви не надрукували жодного символу (букви), то ви одержите 0 балів.

Процентне вираження оцінки

Ви можете набрати від 0 до 99%. Таким чином, ви одержуєте можливість порівнювати, наскільки успішно ви здали тест у порівнянні з іншими претендентами останніх трьох років. Наприклад, якщо у вас 70%, те це значить, що ви здали тест краще, ніж 70% студентів, але гірше ніж 30%.

Результати тесту

Відразу ж після здачі тесту ви можете довідатися, скільки балів ви одержали за кількісну і вербальну секції, а також ваш загальний бал. Однак майте на увазі, довідавшись результати, анулювати їх буде вже не можна. Після того, як буде перевірена секція AWA, організація ETS (Educational Testing Service) , що контролює проведення міжнародних іспитів TOEFL і GMAT вишле вам результат, тобто всі чотири шкали оцінок і їхнє процентне вираження. Це відбудеться через два тижні після здачі тесту. Одночасно ETS безкоштовно відсилає результати тесту в п'ять обраних вами шкіл.

Як бізнесу-школи оцінюють бали GMAT

ETS відсилає в бізнеси-школи результати трьох останніх спроб здачі тесту GMAT. Потім у більшості шкіл підраховується середній бал трьох присланих результатів: окремо за кількісну секцію, окремо за вербальну, загальний бал і секцію AWA.

Деякі бізнеси-школи відразу відкидають найнижчий бал за яку-небудь секцію, тому що, на їхню думку, він не єдостовірним. Інші школи розглядають тільки вищі бали кожної з трьох спроб.

Якщо ви вирішили перездавати GMAT, спочатку довідайтеся, як бізнес-школа буде оцінювати результат. Це може вплинути на ваше рішення.

Зміни в процесі здачі тесту GMAT

До того моменту, коли ви будете здавати тест, можуть з'явитися деякі нововведення, наприклад:

Електронне повідомлення про результати тесту.
Повідомлення результату секції AWA як школам, так і студентам.
Повідомлення студентам питань кількісної і вербальної секцій. (Навряд чи це буде можливим у найближчому майбутньому, тому що кожен студент відповідає на питання, обрані комп'ютером саме для нього. У цьому випадку довелося б цілком розкрити всі питання тесту, що малоймовірно).
Відображення результатів за запитами школи. Наприклад, якщо якась школа вирішила, що бали за Reading Comprehension важливіше, ніж за Critical Reasoning, те необхідна інформація буде повідомлятися автоматично.

Реєстрація для здачі тесту GMAT:

Щоб зареєструватися для здачі GMAT ви можете:
1. Скористатися сайтом gmac.com і зареєструватися online.
2. Подзвонити в один з центрів, що проводить реєстрацію (список центрів ви знайдете на сайте gmac.com).
3. Подзвонити в центральний офіс по телефоні: 1-800-GMAT-NOW (1-800-462-8669).
4. Надіслати запит поштою. (Вам потрібно буде заповнити і відіслати форму Authorization Voucher Request Form. Через 4 тижні ви одержите Authorization Voucher і тільки після цього зможете зареєструватися).

Якщо ви вирішили використовувати 1, 2 чи 3 спосіб, то вам знадобиться кредитна картка Visa, MasterCard чи American Express, якщо вам більшепідходить четвертий спосіб, те потрібно буде послати чек або зробити грошовий переказ.

Якщо ви захочетескасувати призначену дату здачі тесту, вам повернуть лише частину грошей у залежності від обставин. Додаткову інформацію ви знайдете на сайте gmac.com.

Як анулювати результати тесту

Під час тесту
В будь-який момент здачі тесту ви можете вийти з програми GMAT CAT. У цьому випадку результати не будуть відіслані в жодну зі шкіл.
Після здачі тесту
Відразу ж після здачі тесту ви зможете анулювати результати, але в такому випадку ви не довідаєтеся, скільки балів набрали. Не вибираючи опцію unofficial score report, ви можете відмовитися від результатів у будь-який час протягом тижня. (Додаткову інформацію ви знайдете в GMAT Bulletin).
Бізнес-школи одержують інформацію про анулювання результатів тесту, але не самі результати і не розглядають цю інформацію негативно.

Пам'ятайте, ви не зможете скасувати результати тесту частково (наприклад за яку-небудь одну секцію GMAT). У тому випадку, якщо ви вирішили припинити здачу тесту, гроші повернуті не будуть.

Повторна здача тесту GMAT

Ви можете перездавати GMAT скільки завгодно, але за правилами не частіше одного разу на місяць. Навіть якщо ви анулювали чи результати вирішили не продовжувати тест.

Перш ніж здавати тест GMAT, подумайте:

Наскільки об'єктивно ви оцінюєте свою підготовку до тесту?
Чи устигнете ви переслати в бізнес-школу останні результати до встановленого терміну (deadline)?
Як школа, у яку ви вступаєте, оцінює результати GMAT: розглядає середній бал чи тільки вищий?
Чи можете ви дозволити собі заплатити за здачу тесту ще раз (сума залишитьсяколишньою)?
Ви усе ще не можете зважитися? Тоді знайте, що приблизно 90% людей, що здають тест повторно, поліпшують свої результати. Зробіть, принаймні, дві спроби, якщо дозволяють засоби і терміни.

Питання і відповіді

1. Для чого необхідно здавати GMAT?
2. Як зареєструватися для здачі GMAT?
3. GMAT здається на комп'ютері?
4. Що дозволяється брати з собою на екзамен ?
5. Яка шкала оцінок тесту?
6. Як оцінюється секція Analytical Writing екзаменаторами и бізнес-школами?
7. Чи можна анулювати результати тесту якщо він незадовільний?
8. Коли будуть відомі результати тестування?
9. Що отримає поштою бізнес-школа чи університет від ETS?
10. Скільки коштує здача GMAT?
11. Як часто можна здавати GMAT?
12. Як довго дійсні результати тесту?
13. Які документи необхідні для ідентифікації особи?
14. Де можна отримати додаткову інформацію про GMAT?
15. Рекомендовані матеріали по підготовці до тесту?

1. Для чого потрібно здавати GMAT?

GMAT (Graduate Management Admission Test) - загальноосвітній тест, що виявляє математичні, вербальні й аналітичні здібності, єобов'язковим для вступу в західні бізнеси-школи і на економічні факультети деяких західних університетів.

2.Як зареєструватися для здачі GMAT?

Зареєструватися для здачі тесту можна трьома способами: за телефоном, факсом або поштою

При реєстрації за телефоном оплата відбувається за допомогою кредитних карт (Visa, MasterCard, American Express). Для реєстрації необхідно подзвонити в регіональний центр реєстрації RRC (розташований у Нідерландах) не пізніше, ніж за три дні до передбачуваного дня тестування і повідомити інформацію про себе, попередньо внесену в International Test Scheduling Form (який можна знайти в середині Інформаційного бюлетеня: http://www.gmat.org). Після цього по телефону Вам буде зазначений Ваш ідентифікаційний номер, дата і час іспиту, адресацентра тестування. При реєстрації за телефоном International Test Scheduling Form відправляти факсом чи поштою в RRC не потрібно.

При реєстрації факсом оплата відбувається за допомогою кредитних карток (Visa, MasterCard, American Express). Для реєстрації необхідно відправити по факсу заповнену International Test Scheduling Form і інформацію про кредитну карту в RRC не пізніше, ніж за 7 днів до передбачуваної дати тестування. Ідентифікаційний номер, дата і час іспиту, адресацентра тестування будуть вислані Вам по факсу чи поштою.

При реєстрації поштою оплата відбувається за допомогою чека, грошовим переказом або за допомогою кредитних карток (Visa, MasterCard, American Express).При заповненні Test Scheduling Form указується бажана дата тестування, номер центра тестування і назва міста, у якому цей центр розташований. Заповнена International Test Scheduling Form і оплачений чек відправляються поштою в RRC. Форма повинна бути отримана не пізніше, ніж за 3 тижні до бажаної дати тестування Ідентифікаційний номер, дата і час іспиту, адресацентра тестування будуть вислані Вам по факсу чи поштою.

3.GMAT здається на комп'ютері?

Так. GMAT проводять за допомогою комп'ютера, тому він називається GMAT CAT - computer adaptive test. Але це не більш ніж комп'ютерна версія звичайного тесту.

4. Що дозволяється брати із собою на іспит?

Ви можете взяти із собою на іспит ручку і папір для запису заміток для відповідей на питання, але користатися словником і калькулятором забороняється.

5.Яка шкала оцінок тесту?

Результат тесту оцінюється від 200 до 800 балів. По закінченні тесту ви одержите 4 оцінки за GMAT CAT:

Загальну оцінку - від 200 до 800 балів

Оцінку за Quantitative Section - від 0 до 60 балів

Оцінку за Verbal Section - від 0 до 60 балів

Оцінку за Analytical Writing Assessment - від 0 до 6 балів

Крім того, кожний з цих балів також буде співвіднесений зі значенням, вираженим у відсотках. Оцінка, виражена в процентномувідношенні, показує Ваш рівень у порівнянні з рівнем інших студентів що здають тест. Чим вище відсоткове співвідношення, тим краще Ви упоралися з тестом. Наприклад, якщо у вас 56%, це означає, що ви "розумніше" 56% абітурієнтів, що складали тест.

6.Як оцінюється секція Analytical Writing Assessment екзаменаторами і бізнесами-школами?

Есе оцінюється за шестибальною шкалою (1-6 балів). В основному екзаменатори звертають більшу увагу на структуру есе і на наявність граматичних помилок. Однієї з особливостей оцінки є те, що есе оцінює людина і комп'ютер (називаний e-rater). Потім ці оцінки усереднюються. Якщо оцінки сильно не збігаються, то вдаються до допомоги третьої особи, що визначає остаточний результат.

7.Чи можна анулювати результат тесту, якщо він поганий?

Так, але Ви повинні анулювати результат тесту перш, ніж переглянетейого. Якщо ж Ви переглянете результат тесту, то вже не зможете анулювати його. Тому в більшості випадків анулювання результату - погана витівка.

8.Коли прийдуть результати тестування?

Кінцевий результат тестування (загальний бал) Ви одержите поштою приблизно через 4 тижні після іспиту.

9.Що одержить поштою школа або університет від ETS?

ETS інформує бізнесу-школи про 3 останні результати тестування і пересилає поштою копію есе, інформацію про отриманий за есе бал, оцінки за кількісну і вербальну секцій, загальний бал, а також деякі анульовані результати тесту.

10.Скільки коштуєздача GMAT?

Здати іспит GMAT коштує $225. Припустимі види платежу: кредитні картки (Visa, MasterCard, American Express), чек, грошовий переказ та ін.

11.Як часто можна здавати GMAT?

Ви можете здавати GMAT стільки разів, скільки побажаєте, але не частіше 1 разу на місяць.

12.Як довго дійсні результати тесту?

Результати GMAT дійсні протягом 5 років.

13.Які документи необхідні для ідентифікації особистості?

Основним ідентифікаційним документом є - паспорт (закордонний паспорт).

14.Де можна одержати додаткову інформацію про GMAT?

Саму повну інформацію про тест можна одержати на офіційномусайтіGMAТ http://www.gmat.org .

15. Матеріали, що рекомендуються, для підготовки до тесту?

Інформаційний бюлетень - це безкоштовне видання для тих, хто збирається здавати GMAT і вступати до бізнес-шкіл. Бюлетень включає загальну інформацію про тест, реєстрацію на тест, про зміст тесту, про підготовку до нього, про день тестування й оцінки.

Довідник "Official Guide" був створений співробітниками ETS (Educational Testing Service). Книга ілюструє різні типи питань GMAT, а саме, більш тисячі реальних питань тесту. Детально описуються найбільш ефективні стратегії для рішення питань і успішної здачі GMAT. Також у цьому довіднику ви зможете знайти більш сотні тем Analytical Writing Assessment (від авторів GмаT'а).

Software POWERPREP - це інтерактивне програмне забезпечення, що містить 2 дійсних тести CAT, сотні питань GмаT'аз поясненнями авторів тесту, усебічний математичний огляд, порівняльні дані ваших оцінок і оцінок інших людей.

"The Princeton Review" містить у собі 2 "діагностичних" іспити GMAT CAT, докладні відповіді і пояснення всіх практичних питань тесту, ради експертів щодо здачі тесту, корисні розділи, присвячені есе, вербальній і кількісній секціям. Ціль даного видання - навчити техніці і стратегіям гарної здачіGмаT'а.

"GMAT Success" (Petersons)- теж може надати допомогу при підготовці до тесту. Ви навчитеся розумно використовувати свій час за допомогою трьох різних навчальних планів. За допомогою діагностичного тесту виявите свої сильні і слабкі сторони. Вивчивши книгу, будете краще розуміти, як варто відповідати на питання. Видання включає CD-ROM.

"GMAT CAT" від ARCO (Macmillan, USA) містить основні зведення про GмаT'е, допомагає діагностувати Ваші сильні і слабкі місця. Розглядаються всі секції тесту, особлива увага приділяється математиці. Наприкінці книги є додатки. Вони включають інформацію по вступу до бізнес-шкіл, відповіді експертів на найбільш розповсюджені питання, що стосуються програми МВА. На CD-ROM'е великий "запас" питань, що дозволяє щораз створювати новий тест.

"GRE & GMAT Math Review" (від ARCO) корисний при підготовці до математичної секції. У цій секції перевіряються базові математичні навички, здатність вирішувати quantitative problems, іншими словами знання арифметики, алгебри і геометрії. Книга містить практичні тести, зауваження про вибір стратегій для рішення різного роду математичних питань.

"GMAT Verbal" (Princeton Review) концентрується винятково на verbal skills. Ви опануєте випробуваними техніками по кожному з форматів вербальної секції (sentence correction, reading comprehension, critical reasoning). Приводяться приклади вправ і відповіді на них. Одна з глав присвячена есе. Видання містить граматичні додатки.

OSVITA
г.Днепропетровск
(098) 7759847
Информационно Консультационный Центр Освіта - Educational Information & Advising Center OSVITA
изготовление сайта